Vad är en VPN?

Virtuellt privat nätverk är det som VPN står för, och är en nätverksform som ser till att skydda din data från stöld. Detta sker igenom en så kallad VPN tunnel, som i praktiken är en server som din data går igenom. När den passerar denna VPN-server, så krypteras allting innan det går ut ur servern. Nu kan endast du läsa av trafiken, och ingen kan snoka på vad du använder ditt internet till.

Är man säker med en VPN på iPhone?

Att säga att någonting är 100% säkert går inte, men vi vågar påstå att VPNS.se kryptering är så nära 100% du bara kan komma. För att någon ska lyckas knäcka denna typ av kryptering, så krävs det enorma data resurser. Vilket fortfarande med en superdata skulle ta många år. Så det enkla svaret är att du är trygg med en VPN på din iPhone. Det ska extremt mycket till för att någon nyfiken ska komma över din data när du har en VPN-tjänst din iPhone.

VPNVPN

Kan man använda gratis VPN till iPhone?

Kan och kan, men du vill inte detta. Genom att använda en gratis vpn eller fri vpn till iPhone, förlorar du också nästan hela syftet med den. Det gratis VPN tjänster som finns. tar också och samlar in din data, och tjänar pengar på den istället för själva tjänsten. detta gör dem gom att sälja all information om vad du gör på din iPhone, vilket är helt motsägelsefullt till anledningen till varför man skaffar en VPN tjänst från första början.